Foto: Anders Liljeström

Direktsändning i Askims församling

Delta i gudstjänst, musik och verksamhet på distans. Här kan du följa direktsändningar från församlingens kyrkor.

Om församlingens direktsända gudstjänster

Församlingen direktsänder gudstjänster varje söndag, främst från Askims kyrka, över hemsidan. En stund innan gudstjänsten, startas tekniken upp och du ser en stillbild som sedan övergår till kyrkorummet när gudstjänsten startas.

Upplevelse och närhet
Under pandemin är det för de allra flesta svårt att komma och fira gudstjänsten på plats i kyrkan. Församlingens avsikt med direktsändningen är att erbjuda dig ett alternativ så att du kan delta på distans. Att fira gudstjänst digitalt kan aldrig fullt ut ersätta upplevelsen av att göra det i ett kyrkorum tillsammans med andra. För att uppleven ska bli så bra som möjligt rekommenderar vi  att om möjligt koppla upp direktsändningen på så stor skärm som möjligt. Mobil, dator och liknande fungerar bra, men upplevelsen tycks bli än bättre på exempelvis en TV-skärm. För ljudbilden är det samma sak, genom en förstärkare blir känslan av närvaro starkare. Ha gärna en psalmbok och agenda tillgänglig också!

Nattvard
En digital gudstjänst kan förmedla mycket, men inte nattvardsgåvorna. Vill du ta del av nattvarden ber vi dig kontakta någon av församlingens präster eller se i vårt kalendarium om det finns en veckomässa (enkel, corona-anpassad mässa) i närtid som passar dig.

Kameror
I kyrkorummet har vi installerat tre kameror. Kamerorna är diskret placerade för att störa så lite som möjligt, samtidigt försöker de förmedla ett perspektiv som från en kyrkbänk. Dessa kameror kopplas samman med vår ordinarie ljudanläggning och via en tekniker sänds ljud och bild ut i realtid till en skärm nära dig.

Kollekt 
Från direktsändningarna i Askims kyrka använder du dig av Swish för att ge en gåva till dagens kollektändamål. Till dagens kollektändamål kan du skänka pengar fram till innevarande söndag klockan 24.00 på swishnummer: 1234424362

Har du tekniska frågor kontakta:

Anders  Liljeström

Anders Liljeström

Askims församling

Fastighets- och IT-ansvarig, Vaktmästare

Har du pastorala frågor kontakta:

Jesper Olausson

Jesper Olausson

Askims församling

Distriktspräst