Foto: Jessica Hedlund

DAX ANMÄLAN

Dax är fritidsverksamhet i Billdals kyrka för barn från årskurs 2 och uppåt. Det finns 30 platser som för närvarande är fyllda. Vi går efter kösystem och barn kan sättas upp i kön från att de har fyllt 6 år och uppåt.

Anmälan till DAX i formuläret nedan.

Här fyller du i uppgifter om barnet samt kontaktuppgifter till vårdnadshavare.

Dessa uppgifter används av församlingen för att kunna hålla kontakt med vårdnadshavare i väntan på plats i DAX eftermiddagsverksamhet samt under tiden barnet är inskrivet och deltar i verksamheten. Vill du inte att personuppgifterna ska finnas registrerade kan du kontakta församlingsexpeditionen. Är du missnöjd med hanteringen av personuppgifterna kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.