Foto: Göran Ramsli

Bönegrupp

Välkomna att vara med i en grupp där vi samtalar och ber tillsammans. Gruppen leds av Jan Falk, Christine Fägersten och Göran Strandell. Askims församlingshem måndagar ojämna veckor 18.30-19.30.