Bild på biskop Susanne Rappmann i Askims kyrka vid mottagandet av kyrkoherde Eric Muhl.

Biskopsvisitation

Onsdagen den 13 oktober besökte biskop Susanne Rappmann Askims församling för visitation. Biskopens pastorala besök och visitationer är ett verktyg för relationsbygge mellan stift och församling.

I biskopsämbetet ligger uppgiften att stödja, främja och ha tillsyn över församlingslivet. Biskopens pastorala besök och visitationer är ett verktyg för detta relationsbygge mellan stift och församling.

En biskops huvuduppdrag är att se. Ordet biskop kommer från det grekiska ordet epískopos, som betyder den som ”ser över”. Biskopen ska se till församlingarna i stiftet och verka för att de ska fungera som goda platser, där människor får möta varandra och Gud.

I uppgiften att värna om människor och den värld vi lever i är en viktig del av biskopens vardag att lyssna, samtala, rådslå, besluta, besöka och samverka med de goda krafter som finns. Att ha nära kontakt med församlingarna samt att verka tillsammans med övriga biskopar och ärkebiskopen på nationell nivå för att hålla ihop kyrkan och visa på gemenskap.

Biskopen möter  församlingens präster, diakoner, musiker och pedagoger i olika samtal kring inspirationer och utmaningar. Hon hade enskilt möte med kyrkoherden samt träffade kyrkoråd och ledningsgrupp.
Hur tänker man kort- och långsiktigt kring ekonomi - budget, personal, verksamhet och fastigheter?

KVÄLLSMÄSSA
Dagen avslutades med kvällsmässa i Askims kyrka där biskopen predikade. Biskopen talade om sitt uppdrag och sitt valspråk ”Vår Gud bär sår” vid efterföljande öppna samkväm.

Vår Gud bär sår.

Biskop Susannes valspråk