Foto: Ronald Eek

Billdals kyrkogård

Billdals kyrkogård, Göteborgs sydligaste begravningsplats, invigdes 1978 av biskop Bertil Gärtner.

Billdals kyrkogård ligger i en naturskön trakt och gränsar direkt till det stora Sandsjöbackareservatet. Den framträder som en stor öppen slätt omgiven av skogsklädda berg. Raviner slingrar sig längs bergens fot både i väster och söder. De områden som ännu inte tagits i bruk för kyrkogårdsändamål används till stor del fortfarande som åker och ängsmark.

På kyrkogården finns en skogsurnlund och i anslutning till kyrkogården har två muslimska begravningsplatser anlagts.

Kyrkogårdarna i Askims församling ingår i Göteborgs kyrkogörvaltnings skötseområde.

KAPELL
Ambjörnhagens kapell invigdes 1978 efter ritningar av arkitekt Arne Löveryd. Byggnaden avsakraliserades år 2001 och har därmed förlorat sin kyrkliga status. Kapellet är nu en religiöst neutral byggnad och används som ceremonilokal för
begravningar.

Information billdals kyrkogård

GÖTEBORGS KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Telefon: 031-731 80 80

E-post: gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf