Foto: Tommy Hvitfeldt

Billdals kyrka

Billdals Kyrkväg 1, Billdal

Billdals kyrka stod klar 1992. Som ett falurött sjömärke reser den sitt höga torn intill Billdalsviken. Magnus Wångblad, arkitekt på Arkitekttriangeln i Trollhättan, har ansvarat för såväl interiör som exteriör. Han har inspirerats av bebyggelsen längs Säröbanan så kyrkan bär drag av nationalromantik - höga stensocklar, tjärade eller faluröda träfasader, branta tak av tegel och glasade verandor.

Kyrkorummet
Tornet är hela taket i kyrkorummet som dominerar hela byggnaden, både invändigt och utvändigt. Kyrkorummet ska spegla evangeliets glädje, försoning, ljus och värme. Kyrksalen är bred och kyrkstolarna står på snedden för här ska man kunna möta både Gud och varandra. Billdals kyrka 150 personer.

Utsmyckning
Korutsmyckning är det vävda korset "Triumfen" som tidigare hängde i Billdals gamla kyrka. Korset är vävt av textilkonstnären Inga-Karin Jonsson, som inför bygget av nya kyrkan blev ombedd att komplettera med en ljus bakgrund "Livets träd". Altarkrucifixet är gjort av konstnären och träsnidaren Eva Spångberg.

Orgeln
Orgeln byggdes 1994 av Hammarbergs Orgelbyggeri AB i Göteborg. Sten Johansson ritade fasaden och intonationen gjordes av Horst Schwarz. Den har 17 stämmor och innehåller 1028 pipor. Två stämmor har bekostats med medel från småkyrkostiftelsen och cymbelstjärnan är en gåva från körerna i Billdals kyrka.

Kyrkans föregångare
Den gamla kyrkan, som låg på Letsegårdsvägen, var en så kallad vandringskyrka. Den kom "vandrande" från Hjällbo, byggdes ihop med en före detta speceriaffär och invigdes 1974. Efter den sista gudstjänsten där, den 20 maj 1992, gick man tillsammans bort till den nya kyrkan. Det blev en fin avslutning på den gamla epoken. En strålande försommardag, söndagen den 24 maj, invigdes Billdals nya kyrka av biskop Lars Eckerdal.

Billdals kyrkas fasadskylt

Äntligen har Billdals kyrka fått en efterlängtad skylt på fasaden. Nu råder det inget tvivel om vad det är för byggnad! Askims församling 8 juni 2021.