Begravning

Gudstjänsten vid begravningen är en akt av kärlek och respekt för den som är död.

BEGRAVNING I ASKIMS FÖRSAMLING

Dödsfallsanmälan
Den första kontakten för den anhörige är oftast med en begravningsbyrå. Tillsammans med begravningsbyrån kontaktas församlingen för att i första hand boka plats och tid för begravningen. Prästen som ska ha begravningen kontaktar sedan de anhöriga. 

Bårtäcke
Askims kyrka har ett bårtäcke som harmonierar med färgerna i kyrkan. Bårtäcket kan även användas i Mikaelskyrkan och i Billdals kyrka. 

Minnesstund
Församlingen hyr ut lokaler i anslutning till kyrkorna. Minnesstunden sköts av de anhöriga eller anlitad firma. Hyresbeloppet faktureras i efterhand.

Tacksägelse
Tacksägelse innebär att namnen på de personer som avlidit under veckan läses upp i söndagens gudstjänst. Man ber en bön och ett ljus tänds för var och en. De anhöriga välkomnas att vara närvarande.

Själaringning
Innan tacksägelse är det så kallad själaringning då kyrkklockorna ringer under fem minuter till de avlidnas minne. I Askims församling är det själaringning i Askims kyrka på fredagar klockan 16.00. Präst eller diakon finns på plats för den som vill ha någon att tala med.

Sorgesamtal
Innan begravningsgudstjänsten träffar de anhöriga prästen som ska leda gudstjänsten. Man går igenom de olika delarna i ceremonin och de anhöriga kan framföra egna önskemål.

För information och bokningar kontakta:

Askims församlingsexpedition
Telefon: 031-731 63 10
E-post: askim.forsamling@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Skalldalsvägen 1B, Hovås (Askims församlingshem)

Bårtäcke

I Askims kyrka finns ett bårtäcke som kan lånas vid begravning i någon av församlingens kyrkor. Bårtäcket gjordes i samband med att Askims kyrka renoverades 1999. Färgerna harmonierar med färgsättningen i kyrkan.

Begravning - broschyr

I broschyren finns mer specifik information kring begravning i Askims församling (pdf).

När en anhörig går bort följer en svår tid. Begravningsgudstjänsten är något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga. Att begravningen blir en fin minnesceremoni är därför mycket viktigt som avslut och vackert minne.

Läs mer om begravning på www.svenskakyrkan.se