Begravning

Gudstjänsten vid begravningen är en akt av kärlek och respekt för den som är död.

När en anhörig går bort följer en svår tid. Begravningsgudstjänsten är något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga. Att begravningen blir en fin minnesceremoni är därför mycket viktigt som avslut och vackert minne.

Läs mer om begravning på www.svenskakyrkan.se

 

Tacksägelse och själaringning

Det är tacksägelse i huvudgudstjänsten på söndagar i församlingens kyrkor. I tacksägelsen läser man upp namnet på de församlingsbor som avlidit under veckan. 

Själaringning för dem som avlidit under veckan sker i Askims kyrka på fredagar klockan 16.00. Ett ljus tänds för var och en och kyrkklockorna ringer. Präst eller diakon håller en kort andakt och finns där för samtal.

Bårtäcke

I Askims kyrka finns ett bårtäcke som kan lånas vid begravning i någon av församlingens kyrkor. Bårtäcket gjordes i samband med att Askims kyrka renoverades 1999. Färgerna harmonierar med färgsättningen i kyrkan.

Begravning - broschyr

I broschyren finns mer specifik information kring begravning i Askims församling (pdf).