Foto: Ninna Burgman

Barnverksamhet Billdals kyrka

ÖPPNA FÖRSKOLAN
Måndagar 10.00-12.00 för vuxna med barn 0-5 år. Sångstund och lek. Fika till självkostnadspris. 

Information:

Agneta Lindqvist

Agneta Lindqvist

Askims församling

husvärd, Barnverksamhet

MINSTINGEN 
Tisdagar 10.00-12.00 för vuxna med barn 0-1½. Vi fikar, leker och sjunger. Fika till självkostnadspris.

Information:

Jessica Hedlund

Askims församling

Församlingspedagog

Nya medlemmar
Foto: Ninna Burgman

ÖPPNA FÖRSKOLAN
Torsdagar 10.00-12.00 för vuxna med barn 0-5 år. Vi bakar vårt fikabröd, leker och sjunger. Ibland samtalar vi kring något tema vi bestämt tillsammans. Ibland med inbjuden gäst. Fika till självkostnadspris.

Information:

Ingela Olander

Ingela Olander

Askims församling

Diakon

Mulle Billdals kyrka

MULLE
Fredagar 9.30-11.30 för alla barn och vuxna. Vi träffas utanför Billdals kyrka och sedan är vi ute. Ta med matsäck!

Information:

Agneta Lindqvist

Agneta Lindqvist

Askims församling

husvärd, Barnverksamhet

DAX        
Vill du ha någonstans att ta vägen efter skolan? Vill du ha sällskap när du äter mellanmål? Vill du ha hjälp med läxorna? Tycker du om spel, pyssel, biljard, pingis, lek eller att bara vara tillsammans med andra?

DAX är en del av kyrkans verksamhet. Kyrkan har i uppdrag att möta alla åldrar och förmedla en bild av kristen tro. För att visa detta vill vi att barnen är delaktiga i våra familjemässor till exempel genom att stå vid en förbönsstation, dela ut psalmböcker eller kollektupptagning. Vi har en samling varje dag då vi sitter ner och samtalar kring veckans tema, läser ur en kapitelbok eller leker en gemensam lek.

Det finns 30 platser som för närvarande är fyllda. Vi går efter ett kösystem där man skriver upp sig, så hör vi av oss när det finns en plats ledig. Plats kan erbjudas barn från årskurs 2 och uppåt.

DAX är öppet måndag, tisdag och torsdag 13.30-17.00. Mellanmål serveras från 14.15. 

Information, frågor och anmälan till köplats (barn kan sättas upp i kön från att de har fyllt 6 år och uppåt): dax.askim@svenskakyrkan.se 

SÖNDAGSSKOLA
10.00 varje söndag i samband med gudstjänsten. Alla barn är välkomna, ingen föranmälan behövs. 

Information:

Ingela Olander

Ingela Olander

Askims församling

Diakon

BARNKÖRER

MÅNLJUSEN
Måndagar 15.30-16.15
Körsång för årskurs 3-5

Solstrålarna Billdals kyrka
Foto: Ninna Burgman

SOLSTRÅLARNA
Måndagar 16.30-17.00 
Körsång för årskurs F-2

SUPERNOVORNA
Måndagar 17.30-18.00
Körsång för årskurs 6-7

Under hösten kommer barnkörerna att medverka på en gudstjänst och en julkonsert.

Information & anmälan Barnkörer:

Karin Bengmark

Karin Bengmark

Askims församling

Kantor

Annpassning covid-19

Församlingen följer läget beträffande coronaviruset och anpassar verksamheten efter myndigheternas restriktioner.