Babysång 2016
Foto: Ninna Burgman

Barnverksamhet Askims församlingshem/Askims kyrka

ÖPPNA FÖRSKOLAN 
Askims församlingshem tisdagar 10.00-12.30 för vuxna med barn 0-5 år. Vi sjunger, leker och fikar. Förstärkt fika, kaffe, te och kaka till självkostnadspris.

Ledare: Eva Lycke, Lena Rugås

MINSTINGEN 
Askims församlingshem tisdagar 13.30-15.00 (Obs! Ny tid) för vuxna med barn 0-1½ år. Rörelse, rim och ramsor! Ta med egen babyfilt till sångstunden. Fika till självkostnadspris.

Ledare: Lena-Marie Månsson, Gun-Britt Frumerie

TORSDAGSFRITIDS MED KÖR    
Askims församlingshem torsdagar 13.30-16.30
 
För barn i lågstadieåldern.

Fritids kombinerat med körsång för barn i årskurs 1-3. Terminen följer i stort sett skolåret. Skollov innebär också lov från fritids och kör. Det är närvarokontroll varje gång. Verksamheten kostar 200 kronor per termin.

Dagsrutinen:
Drop in med mellanmål
Lek, pyssel, spela spel, pingis, saga, måla med mera
Saft och bulle.

SÅNGFÅGLARNA
Torsdagar 15.30-16.30 för barn mellan 7 och 10 år. Man kan välja att enbart sjunga i kören. Kören medverkar i gudstjänst för små och stora ett par gånger per termin.

Anpassning covid-19

Församlingen följer läget beträffande coronaviruset och anpassar verksamheten efter myndigheternas restriktioner.