Foto: Göran Ramsli

Avskedspredikan

Kyrkoherde Peter Hellgren avskedspredikar efter att ha tjänstgjort i Askims församling i 13 år. I den sammanlysta högmässan medverkar församlingens präster, diakoner och musiker samt Kyrkokören. Kyrkoherde Ove Sander från vänförsamlingen Nömme Rahu i Eatland medverkar också. Askims kyrka söndag 26 maj 2019.

Peter Hellgren predikar. Foto: Göran Ramsli
Ove Sander, kyrkoherde vänförsamlingen Nömme Rahu i Estland och Hans Almer, kyrkofullmäktiges ordförande
Bertil Lind, kyrkorådets ordförande, tackar Peter Hellgren för hans tid i Askim
Efter gudstjänsten mingel och tal i Askims församlingshem. Foto: Göran Ramsli