Askims södra kyrkogård

Askims södra kyrkogård ligger i anslutning till Askims kyrka, Skalldalsvägen 1 Hovås. Kyrkogården invigdes 1896, sju år efter att Askims kyrka stod klar.

Askims södra kyrkogård invigdes 1896. Den ligger runt Askims nuvarande kyrka som invigdes 1879, tre år efter att den gamla brunnit ner. Bland gravarna finner man en enkel urngravsplatta som visar platsen för skeppsredaren Gunnar Carlssons askurna. En hög sten från sekelskiftet anger vilorummet för "hemmansägaren" och donatorn Anders Tobiasson från Stora Amundön. Askims kommun reste vården.

Rundvandring på kyrkogården 
En rundvandring bland gravarna på den vackra kyrkogården väcker minnen från svunna tider och påminner om människor som verkat i Askim med olika gåvor till gagn för andra och för bygdens utveckling. 

Läs mer om kyrkogården och gravarna i broschyren Askims södra kyrkogård (pdf). Broschyren är framtagen av Torgny Erling, kyrkoherde emeritus, Inga Axman, Askims hembygdsförening, Eric Muhl, kyrkoherde, Per-Olov Mattsson, diakon, Katarina Evenseth, begravningschef och Sten Olsson, posttjänsteman.

Broschyr

Kyrkogårdarna i Askims församling ingår i Göteborgs kyrkogårdsförvaltnings skötselområde. 

Information Askims södra kyrkogård

GÖTEBORGS KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Telefon: 031-731 80 80

E-post: gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf