Foto: Ninna Burgman

Askims norra kyrkogård

Askims norra kyrkogård ligger bredvid Mikaelskyrkan, Askims Backaväg 5 Askim. Kyrkogården är ursprungligen från medeltiden, men har senare utvidgats.

Kyrkogården gränsar till ett gravfält med 80-talet gravhögar från vikingatiden, 800-1050 e Kr. På den äldsta delen av kyrkogården ligger bland annat en gravhäll med nästan utplånad skrift, kallad kapargraven. I den lär ligga en kaparkapten i Gathenhielms tjänst.

Här finns också en minnessten över Askims tidigare kyrka. Kyrkogården omges av en kraftig kyrkogårdsmur med stigportar. I muren finns ett par utskjutande steg invid den östra stigporten.

Rundvandring på kyrkogården 
En rundvandring bland gravarna på kyrkogården väcker minnen från svunna tider och påminner om människor som verkat i Askim med olika gåvor till gagn för andra och för bygdens utveckling. 

Läs mer om kyrkogården och gravarna i broschyren Askims norra kyrkogård (pdf). Broschyren är framtagen av en arbetsgrupp i Askims hembygdsförening: Inga Axman, Astrid Gunér Mattsson, Henrik Helgegren och Lennart Peterson. Det finns även text av Katarina Evenseth, begravningschef och Eric Muhl, kyrkoherde.
Redigering och foto: Per-Olov Mattsson, diakon.

Kyrkogårdarna i Askims församling ingår i Göteborgs kyrkoförvaltnings skötselområde.

Mikaelskyrkans kyrkogård
Foto: Ninna Burgman
Mikaelskyrkans gravfält
Foto: Ninna Burgman

INFORMATION Askims norra kyrkogård

GÖTEBORGS KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Telefon: 031-731 80 80

E-post: gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf