Foto: Ninna Burgman

Askims norra kyrkogård

Askims norra kyrkogård ligger bredvid Mikaelskyrkan, Askims Backaväg 5 Askim. Kyrkogården är ursprungligen från medeltiden, men har senare utvidgats.

Kyrkogården gränsar till ett gravfält med 80-talet gravhögar från vikingatiden, 800-1050 e Kr. På den äldsta delen av kyrkogården ligger bland annat en gravhäll med nästan utplånad skrift, kallad kapargraven. I den lär ligga en kaparkapten i Gathenhielms tjänst.

Här finns också en minnessten över Askims tidigare kyrka. Kyrkogården omges av en kraftig kyrkogårdsmur med stigportar. I muren finns ett par utskjutande steg invid den östra stigporten.

Kyrkogårdarna i Askims församling ingår i Göteborgs kyrkoförvaltnings skötselområde.

Mikaelskyrkans kyrkogård
Foto: Ninna Burgman
Mikaelskyrkans gravfält
Foto: Ninna Burgman

INFORMATION Askims norra kyrkogård

GÖTEBORGS KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Telefon: 031-731 80 80

E-post: gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf