Askims kyrka

Skalldalsvägen 1, Hovås

Askims kyrka, från slutet av 1800-talet, genomgick en totalrenovering under 1999 då man återställde den gamla, ursprungliga färgsättningen av kyrkorummet.
Kyrkan rymmer 270 personer.

Kyrkans historia
Föregångaren till Askims kyrka fanns redan på 1200-talet och låg där nu Mikaelskyrkans kyrkogård ligger. Den vackra lilla kyrkogården samt de stora stenar som fanns i mittgången är allt som finns kvar från den tiden. Den 12 november 1876, mitt under pågående gudstjänst, förstördes kyrkan av en eldsvåda. Därefter bestämdes det att kyrkan skulle byggas mer centralt i socknen, i Hovås, några km söderut från Askim.

Byggnadsarbetet tog drygt ett år och slutfördes av byggmästare A Krüger i Göteborg. Ovanligt nog är kyrkan placerad i nord-sydlig riktning med tornet i norr, beroende på bergets sträckning. Byggmaterialet är gråsten - idag vitrappad - och stenen togs delvis från den gamla kyrkans murar. Ur branden räddades bland annat kyrkklockorna, altarskåpet, en kyrkkista, ett golvur, en mässkrud i vinröd sammet från 1700-talet och dopfunten som är från 1200-talet. Allt finns att se i kyrkan utom dopfunten som finns på Göteborgs museum.

Altartavlan
Altartavlan är ett träsnitt från 1726 av "bildthuggaren Mäster Nils Killman" i Borås. Han betalades med 270 daler i silvermynt för sitt arbete. Tavlans mittfält har en snidad framställning av Jesus på korset, till höger står aposteln Paulus med svärdet. Överstycket visar gravläggningen av Jesus. Högst upp finns en trästatyett som föreställer Jesus med segerfanan i korsfararnas röd-vita färger.

Korfönstren
1933 fick kyrkan ett par mycket vackra målade fönster, ett på vardera sidan om altaret. Båda illustrerar på sitt sätt den omsorg som Jesus visar oss människor. Det vänstra föreställer berättelsen om när Jesus välsignade barnen och det högra berättar om Jesus bönekamp I Getsemane timmarna innan han dog på korset. Fönstren är utförda av konstnären Gunnar Erik Ström och donerades av Gustaf Werner, Göteborg.

Läktarbröstningen
Läktarbröstningen föreställer liknelsen om det stora gästabudet, som berättas i Lukas evangelium kapitel 14, vers 1624. Målningen utfördes 1974 av konstnären Joël Mila.