Foto: Tommy Hvitfeldt

Askims församlingshem

Skalldalsvägen 1B, Hovås

Askims nya församlingshem invigdes söndagen den 27 augusti 2017. I församlingshemmet inryms också församlingsexpeditionen. Även den nya askgravlunden som ligger bredvid invigdes denna dag.

I församlingshemmet bedrivs vardagens verksamheter - grupper för barn och föräldrar, konfirmand- och ungdomsgrupper, samtalsgrupper med mera. Man kan också hyra lokal i samband med dop eller begravning. Kontakta församlingsexpeditionen för hyra av lokal.

Församlingsexpedition

Skalldalsvägen 1B, 436 52 HOVÅS. Telefon: 031-731 63 10. E-post: askim.forsamling@svenskakyrkan.se

Foto: Tommy Hvitfeldt

Café

Direkt innanför församlingshemmets entré kommer man in i en öppen lokal med cafébord och sittgrupper.

Kök

I anslutning till samlingslokalerna finns ett modernt och välutrustat kök. Om både stora och lilla salen är uthyrda delar man på köket. Porslin finns att tillgå, tillräckligt för två sällskap. Övrigt såsom dukar, dekoration och förtäring får man ta med själv.

Lilla salen

En lokal som passar för möte, föredrag eller bjudning för ett mindre sällskap. Det får plats cirka 40 personer.

Stora salen

En lokal för de lite större sällskapen, den rymmer ungefär 80 personer.