Askims askgravlund

Askgravlunden invigdes 27 augusti 2017, samtidigt som Askims nybyggda församlingshem invid Askims kyrka. I en askgravlund är platsen för gravsättning inte utmärkt och askan grävs ner i ett gemensamt gravområde.

I gravområdet finns inga markerade gravar och det upplåts ingen gravrätt. Inga ljus eller dekorationer får sättas ut på gravområdet, däremot kan man använda de gemensamma smyckningsplatserna. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all skötsel och underhåll, så att hela anläggningen hålls i ett värdigt skick.

I en askgravlund är anhöriga välkomna att närvara vid gravsättning. Tid bokas i så fall på begravningsexpeditionen (Kyrkogårdsförvaltningen). Där beställs även namnplakett, om så önskas. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att namnplaketten sitter uppe i 25 år, med möjlighet till förlängning. Gravsättning sker i en enkel urna av nedbrytbart material, som tillhandahålls av kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkogårdarna i Askims församling ingår i Göteborgs kyrkogårdsförvaltnings skötselområde.

Foto: Göran Ramsli
Foto: Göran Ramsli
Foto: Göran Ramsli

INFORMATION ASKIMS askgravlund

GÖTEBORGS KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Telefon: 031-731 80 80

E-post: gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf