Foto: Anna Lindberg

Musik i Birgittakyrkan i Olshammar

Kammarmusik med andakt och Afternoon tea. Nästa tillfälle 8 juni kl. 14.00 Ensamble Libre

Sista tillfället för våren av Musik i Birgittakyrkan

Lördag 8 juni kl. 14.00 Ensemble Libre

”Kvinnor i musiken!¨ Ensemble Libre består av Malin Klingborg; oboe, Anna Boman Hald; flöjt och Elain Olsson; piano. Programmet sätter ljus på kvinnliga kompositörers kamp för jämlikhet på den musikaliska arenan. Vi får lyssna till verk av Hildegard von Bingen till våra dagar.

Fri entré till kyrkan.

Efter programmet serveras Afternoon tea i Olshammarsgården för 95 kr.

Anmäl ditt deltagande till Afternoon tea till Olshammarsgården senast torsdagen innan aktuellt tillfälle. Tel. 0583-504 30, Mobilnr. 070-3000247 Mail: olshammarsgarden@outlook.com

Med reservation för ändringar