Protokoll

Protokoll från Asker-Lännäs församling. Här finns även äldre protokoll

Äldre protokoll

Församlingsrådsprotokoll:
Askers församlingsråd 2021-03-15
Askers församlingsråd 2021-11-22

Lännäs församlingsråd 2021-09-15

Kyrkoråds protokoll:
Kyrkoråd Asker-Lännäs pastorat 2021-02-17
Kyrkoråd Asker-Lännäs pastorat 2021-03-24
Kyrkoråd Asker-Lännäs pastorat 2021-04-28
Kyrkoråd Asker-Lännäs pastorat 2021-05-11
Kyrkoråd Asker-Lännäs pastorat 2021-06-09
Kyrkoråd Asker-Lännäs pastorat 2021-09-01
Kyrkoråd Asker-Lännäs pastorat 2021-09-29
Kyrkoråd Asker-Lännäs pastorat 2021-10-20
Kyrkoråd Asker-Lännäs pastorat 2021-11-24

Kyrkoråd Asker-Lännäs församling 2021-12-13

Kyrkofullmäktige protokoll:
Kyrkofullmäktige i Asker-Lännäs pastorat 2020-05-27
Kyrkofullmäktige i Asker-Lännäs pastorat 2020-11-11
Kyrkofullmäktige i Asker-Lännäs pastorat 2021-05-26
Kyrkofullmäktige i Asker-Lännäs pastorat 2021-11-10

Kyrkofullmäktige i Asker-Lännäs församling 2021-12-08