Vad väger tyngst?

Nyhet Publicerad

Lycksele kommun har ansökt hos Lantmäteriet om att få begränsa trädens höjd på Berglunda skogskyrkogård. Lycksele flygplats och Transportstyrelsen anser att skogen kan påverka flygsäkerheten och nu står två samhällsintressen emot varandra i denna fråga.

Lycksele kommun säger att det endast handlar om att ta ned 30 träd årligen samtidigt som kommunens konsult har påpekat att alla 7.500 träd på kyrkogården någon gång kommer att vara i vägen för flygplatsen. 

Lycksele församling/Södra Lapplands pastorat har motsatt sig en avverkning och menar att den skulle vara ett alltför stort ingrepp och medföra orimliga kostnader. Samt att den föreslagna årliga trädfällningen skulle störa gravfriden och minska det kulturhistoriska värdet i enlighet med kulturmiljölagen.

I slutändan handlar det helt enkelt om vilket samhällsintresse som väger tyngst. Medborgarnas önskan om gravfrid eller kommunens vilja att bygga ut flygplatsen utan att visa på ett stigande antal resenärer.

Foto: Olle Thoors