Sökning efter gravrättsinnehahavare 2023

Nyhet Publicerad

Foto: Robert From

Som huvudman för begravningsverksamheten är vi skyldiga att föra register över pastoratets gravar. Registret skall innehålla uppgifter om gravsatta, upplåtelsetid samt vem eller vilka som gravrätten upplåtits till.

Vissa gravplatser där det saknas uppgifter om innehavare har markerats med en skylt där anhöriga uppmanas att kontakta förvaltningen. Dessa skyltar kommer vara uppsatta under två år.
De kyrkogårdar som just nu berörs är Latikberg, Saxnäs, Stensele och Vilhelmina gamla.
På nedanstående webbsida:
svenskakyrkan.se/sodralappland/gravrattsinnehavare
finns mer detaljerad information gällande vilka kyrkogårdar samt gravar som omfattas och när kontakt senast behöver tas.