Södra Lapplands pastorat kraftsamlar i orostider!

Nyhet Publicerad

Vi lever i en föränderlig värld där man som organisation måste vara beredd att omstrukturera sig utifrån dom förutsättningar som existerar.

Nu har pandemin inneburit svårigheter under några år och i dagsläget pågår ett stort krig. Detta är faktorer som bidragit till att människors oro har ökat i en värld som även utan krig och pandemi kan upplevas som svår att leva i.

I samhället jobbar många goda krafter som försöker hjälpa människor som drabbas av oro och som upplever att det är svårt att hitta mening och livsmod i vår tid.

I detta sammanhang vill Svenska kyrkan i Södra Lapplands pastorat vara en uppbygglig samhällsaktör som hittar samverkansformer med tex kommuner, regionen och föreningsliv.

Kyrkorådet i Södra Lapplands pastorat har en vision att göra Jesus känd, trodd och älskad. Denna vision vill man konkretisera i de verksamheter som bedrivs i de fem församlingarna. Kyrkorådet har beslutat att satsa extra resurser för att bli bättre på att förverkliga sin vision och en betydande del i det är att identifiera områden som man måste prioritera, samt hur man kan samverka med andra samhällsaktörer.

På bilden ses från vänster ordförande Agneta Thellbro, diakonen Michael Darius, prästen Johan Karlemo och vice ordförande Stig Åkesson. Darius och Karlemo har gjort gedigna förstudier som utgångspunkt för det vidare arbetet. Kvartetten syntes, i samband med kyrkorådet i Dorotea den 23 mars, vara mycket eniga i sin vilja att kraftsamla."

​Mats Nygård, kyrkoherde

Foto: Robert From