Samernas dag

Nyhet Publicerad

Den samiska nationaldagen firas sedan 1993 till minne av det första gränslösa samiska landsmötet i Trondheim den 6 februari 1917

Den samiska nationaldagen firas sedan 1993 till minne av det första gränslösa samiska landsmötet i Trondheim den 6 februari 1917. Över 100 samer från Norge och Sverige samlades för att diskutera gemensamma problem.

En av initiativtagarna var Elsa Laula Renberg (1877–1931) från Tärnaby, som kämpade för medborgerliga rättigheter för samerna.

Året därpå hölls för första gången ett liknande möte i Sverige.