Månadsaktuellt Fredrika november

Nyhet Publicerad

Samtal, ljuständning och fika, korv med bröd, Fredrika kapell
Alla helgons dag, den 2/11, kl. 15.00-17.30

Minnesgudstjänst, Fredrika kyrka
Alla helgons dag, den 2/11, kl. 18.00
Bjurholms– och Fredrikas kyrkokörer sjunger
Maria Stålnacke och Ingrid Löfdahl

Mässa, Fredrika kyrka
Söndagen den 3/11, kl. 11.00
Sång - Roland Sandström, Umeå
Maria Stålnacke och Ingrid Löfdahl

Handarbetscafé, Fredrika församlingshem
Onsdagen den 6/11, kl. 12.00

Sångandakt, Duvan Fredrika
Torsdagen den 14/11, kl. 13.00
Viktoria Dagman

Gudstjänst, Fredrika kyrka
Söndagen den 17/11, kl. 11.00
Maria Stålnacke & Rose-Marie Winberg

Handarbetscafé, Fredrika församlingshem
Onsdagen den 20/11, kl. 12.00