Foto: Ola Palmberg

Skyltning på kyrkogårdarna

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp gröna skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen: ”Kontakta kyrkogårdsförvaltningen”

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. Huvudmannen hade heller inte några bra rutiner för att samla in sådana uppgifter.

För att gravböckerna ska bli ordentligt uppdaterade vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga eller som känner till något om anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med anhöriga finns det risk för att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad till huvudmannen. 

Hör av dig till expeditionen:
måndag-onsdag samt fredag mellan kl.10-12:00
Tfn 0454-32 86 00
E-post asarum-ringamala.forsamling@svenskakyrkan.se