Svenska kyrkan - Blekinge kontrakt

Nyhet Publicerad

Om filmen Svenska kyrkan Blekinge kontrakt – En del av Sveriges trädgård

Blekinge är sedan freden i Roskilde 1658 en del av det svenska riket. Redan under dansk tid var området indelat i fyra härader: Listers, Västra (Bräkne) Medelstads samt Östra härad. Lister hörde till en början till Skåne. Blekinge län bildades 1683, och sammanfaller med landskapet. Länet omfattar idag fem kommuner, Karlshamn, Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg och Olofström.
Kyrkligt sett har Blekinge alltid hört till Lunds stift. Redan under medeltiden fanns 27 sockenkyrkor, och de var ofta belägna längst kusten. Såväl församlings- som pastoratstrukturen har ändrats vid flera tillfällen. 1950 fanns det 40 församlingar i Blekinge.1 januari 2021 finns det 20 församlingar i Blekinge. Listers- och Bräkne kontrakt har funnits sedan 1700-talet. Karlskrona – Ronneby kontrakt bildades genom en sammanslagning av Medelstads och Karlskrona (tidigare Östra) kontrakt år 1999.
Nu läggs de båda kontrakten samman till ett, och bildar Blekinge kontrakt. Den här filmen visar en del av våra kyrkor i Blekinge, vårt landskap och har till syfte att presentera Blekinge som en del av Lunds stift. Vår biskop, Johan Tyrberg har själv lång erfarenhet av att tjänstgöra och bo i Blekinge, och biskopen medverkar i filmen. Filmen är producerad av Victor Martini och musiken är komponerad av Håkan Windahl. Vi vill med filmen presentera Blekinge kontrakt, och därför finns filmen tillgänglig i alla våra församlingar och pastorat.
  
Varmt välkommen till Blekinge kontrakt, en del av Lunds stift och Svenska kyrkan.
Henrik Lindén, Kontraktsprost