Foto: www.vecteezy.com

FILMINSPELNING PÅ GÅNG!

Nyhet Publicerad Ändrad

Söndagen 14 november kl.11-14.00

Församlingen spelar in julfilm där slutscenen är Jesu födelse i stallet i Betlehem den 14 november mellan kl.11-14.00.
Då vi omvandlar detta till nutid i filmen, så kommer detta ske i Brygghuset 
på Solsta Towers i Asarum.

Samtidigt som dessa scener spelas in så är det fest och uppståndelse! Änglar sjunger, körer sjunger, korv grillas, film filmas och regissören sliter sitt hår. Så här behövs liv och rörelse för att få till en härlig stämning!

Men detta går inte utan nyfikenhet och engagemang, spontanitet och mod!

Kom och var med! 
Om du kan tänka dig att vara en del av korvgrilleriet och serveringen, så hör av dig till oss innan så vi kan planera även denna scen. 

Om du kommer ”riskerar” du att hamna på film!
Men då GDPR är en viktig del i vårt samhälle för att skydda vår integritet, så vill vi påminna om att alla som kommer och rör sig innanför markerat området måste godkänna detta på blankett, vilket görs på plats.

Kontakt: 
Anneli Väpnare, tfn 0454- 32 86 31
anneli.vapnare@svenskakyrkan.se

Mia Dahl, tfn 0454- 32 86 32
mia.dahl@svenskakyrkan.se