Det är förbjudet att plantera Buxbom

Nyhet Publicerad Ändrad

Asarums kyrkogård har blivit angripen av en sjukdom som heter Buxboms sot.

Den sprider sig bland annat genom verktyg och med vinden.
Det är förbjudet att plantera nya plantor av Buxbom på gravplatser som finns på Asarums och Ringamålas kyrkogård. Vi uppmanar er att inte använda egna verktyg och redskap.
Det är förbjudet att flytta våra verktyg och redskap mellan de olika begravningsplatserna. Vi har grävt upp plantor som blivit angripna.