Aktiv Kyrka

Nyhet Publicerad

Första opolitiska nomineringsgruppen i församlingen

Vi arbetar för budget i balans och att inte höja
kyrkoavgiften för våra medlemmar. 

TILLSAMMANS med er väljare och personal vill vi bevara, använda och utveckla våra kyrkor och kyrkogårdar. En stor resurs i församlingen är personalen.
Med väl fungerande personal kan vi möta församlingsmedlemmarna med det kristna budskapet och god service.

GUDTJÄNSTLIVET
Vi vill utveckla gudstjänstlivet till att bli ännu mer
tillgängligt för den moderna aktiva människan,
ett sätt är att bredda utbudet av olika musikarrangemang.

Övre raden: Lars Karlsson, Ola Persson. Nedre raden: Sören Abrahamsson, Ellen Persson, Kerstin Samuelsson, Henrik Häggblad (saknas på bild Maria Rundqvist)

BARN och UNGDOMSVERKSAMHET
Vi vill främja arbetet med barn och ungdomar
genom samarbete med skolan, föreningar och på
andra sätt ta emot olika ungdomsgrupper i vår verksamhet.

DIAKONI
Är en tradition i kyrkan som vi värnar om.

SAMARBETE
Vi vill öppna upp för mer gränsöverbyggande samarbete mellan församlingarna.

VISIONER
Fortsätta digitaliseringar av förrättningar.

Kontaktpersoner

Sören Abrahamsson 0454-32 00 01, 070-574 18 64
Lars Karlsson 072-322 95 81