Foto: Mats A Sverker/IKON

Återtagande av gravar

Asarum-Ringamåla församling återtar ett större antal gravar genom beslut i enlighet med Begravningslagen 7:e kapitel fr o m 2023.

Församlingen saknar relevanta uppgifter

Församlingen saknar relevanta uppgifter om gravrättsinnehavare till aktuella gravar och har gjort efterforskningar efter möjliga sådana eller andra anhöriga inom rimliga gränser.

Det är mycket vanligt att personnummer på registrerad gravrättsinnehavare saknas i gravregistret och därmed kan gravrättsinnehavaren inte spåras om registrerad adress inte är korrekt. Förvaltningen kan ej heller upptäcka om gravrättsinnehavaren har avlidit eller finna uppgifter om anhöriga om så är fallet.

En bidragande orsak är också att det innan 1991 inte förelåg skyldighet att anmäla gravrättsinnehavet till upplåtaren (förvaltningen), som inte heller hade några administrativa rutiner för att få in uppgifterna.

Samtliga gravar har varit skyltade med gröna kontaktskyltar i minst 2 år.

Det är först när en grav har återlämnats av gravrättsinnehavare eller återgått genom här aktuellt beslut, som församlingen har rätt att utföra åtgärder på en gravplats. T ex forsla bort en gravsten som är en säkerhetsrisk eller ta beslut om att bevara gravplatsen som en del av kulturskyddet.

Om nya uppgifter skulle inkomma i snar framtid efter beslutet kan gravrätten återupplåtas.

Här finner ni listor

Här finner ni listor på de gravrätter som kommer att återgå till församlingen genom beslut i enlighet med begravningslagens 7:e kapitel från och med år 2023, sorterade efter kyrkogård.

Ringamåla kyrkogård
Asarums kyrkogård

Listor på berörda gravar finns också på anslagtavlorna på respektive kyrkogård.  

Ni som är osäker på om en grav i listan är relaterad till er eller om ni är osäker på om ni är antecknad som gravrättsinnehavare och/eller uppgifterna är korrekta för en annan grav, ska ni kontakta kyrkogårdsexpeditionen.

Kyrkogårdsexpeditionen                                                         
Tel: 0454-32 86 00
Telefontid: mån-ons samt fre kl.10-12:00                                 
 E-post: asarum-ringamala.forsamling@svenskakyrkan.se  

Besöks- och postadress                                
Asarum-Ringamåla församling                                 
Prästgårdsallén 8 
374 50 ASARUM