En präst håller fram en nattvardskalk.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Präster