Vad är vi och vad gör vi?

”Människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas” Detta är vårt syfte som Kyrka.

Vägen dit och vårt grundläggande uppdrag är: att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission.

*Maria möter ängeln Gabriel, Guds budbärare. Hon får uppdraget att bära och föda Gus son. Förskräckt ställer hon frågor till ängeln. Sedan säger hon ja till uppdraget.

Det är vårt uppdrag som Kyrka att bära och dela med oss av det glada budskapet om Jesus Kristus. Som församling är vi både Maria och Gabriel. När vi möter människor är det för att ge, men också för att dela det som de redan bär på. Detta gör vi i alla gudstjänster och andakter som firas i våra församlingar. Detta gör vi i möten med grupper och enskilda, både i och utanför våra lokaler.

*När Jesus möter och samtalar med några män, som är fiskare, och hjälper dem med fångsten, säger han till dem: Följ mig! Männen lämnar sina uppgifter och följer med Jesus. De lär och ser, som lärjungar. Petrus, en av dem, blir senare den Jesus kallar Klippan, på den han ska bygga sin kyrka.

Som församling får vi också säga: Följ mig! till de människor vi möter. De får se och lära. Det är vi tillsammans som är församlingen och kyrkan. Här är vår undervisning bland barn, unga och vuxna viktig. Även Arvika pastorats utvecklingsområde, ideellt medarbetarskap är en viktig del.

*Den barmhärtige Samarien, mannen från Samarien, som stannar och hjälper en okänd, nerslagna människa. Han hjälper där övriga bara gått förbi. Han visar medkänsla. Han hjälper till relevant hjälp. Han som är den slagne mannens nästa, i Jesus berättelse.

Diakoni är hjärtat i vårt uppdrag, att vara Kyrka. Diakoni är allas vårt uppdrag. Vi vill i Arvika pastorat vara nära människor och nära Gud. Tro och handling hör ihop. Inte som krav, utan som konsekvens. Vi vill både genom undervisning, enskilda möten och samhällsdebatt uppmana människor att vara en nästa. Ett andra utvecklingsområde, för Arvika pastorat, är samverkan med andra goda aktörer i samhälle och världen.

*Jesus säger: Låt barnen komma till mig och hindra dom inte.

Barnens perspektiv och barnperspektivet är viktigt att vi har med i allt vi gör i Arvika pastorat. Vi antar också utmaningen att barnkonventionen blivit svensk lag. Där framgår det tydligt att barnen har rätt till sitt andliga liv och utveckling. Ett tredje, av våra, utvecklingsområden är arbetet med och för barn och unga.

*Gå ut och gör alla folk till lärjungar, säger Jesus

I det vi kallar missions- och dopbefallningen är det tydligt att vårt uppdrag är att gå ut. Mission är inte en verksamhet, utan kyrkans DNA. Därför är det ett grunduppdrag, som församling, att nå ut och att gå ut. Samverkan är därför, även i detta hänseende, ett viktigt utvecklingsområde, i Arvika pastorat.

*När Jesus möter Sakaios i Jeriko och gästar honom, leder detta möte till en förändring i Sakaios liv. Han blir räddad i ett liv i gemenskap med Gud och andra människor.

Vi vill att människor, i alla åldrar, får mötas i gemenskap med varandra och Gud i våra församlingar. Mötesplatser, både i och utanför våra lokaler, som ger möjlighet för möten, samtal och gemenskap, med både varandra och Gud.

 

 

Här kan du läsa hela Arvika pastorats församlingsinstruktion. Den är under bearbetning. Församlingsinstruktion