Foto: Liv Bjurheden

Stavnäs kyrkogård

Stavnäs kyrkogård har åtminstone funnits sedan 1600-talet, kanske redan på medeltiden. Kyrkan och kyrkogården ligger på en grusås som är omgiven av åkrar och skog i norr, åker och prästgård i öster och sockenstuga och gamla klockargården i söder ner mot sjön Glafsfjorden.

Upprepade utvidgningar norr om kyrkan redan på slutet av 1700-talet har givit kyrkogården den form den har i dag. Den första utvidgningen gjordes 1790 varpå två följde 1850 och 1903. En omfattande utvidgning gjordes 1952 och den sista 1985. Minneslunden invigdes 1998.

På kyrkogården finns kistgravar, urngravar och minneslund.