Stavnäs kyrka

Stavnäs kyrka tillhör Stavnäs Högeruds församling och ligger cirka 20 kilometer sydväst om Arvika. Församlingen har drygt 1 100 församlingstillhöriga.

Stavnäs kyrka
Stavnäs kyrka invigdes den 29 oktober 1705. Beslut om att en ny kyrka skulle uppföras av sten i motsats till den gamla kyrkan, som var en träkyrka, hade fattats flera år tidigare.

 Krucifix och dopfunten är båda bevarade från den medeltida kyrkan. Krucifixet, som är skulpterat i trä, hör till de äldsta i Värmland och är ett inhemskt arbete från 1200-talets senare del. Dopfunten, av sandsten, är sannolikt några decennier äldre, det vill säga från 1200-talets förra del, eventuellt redan från tiden omkring 1200.

Kyrkans altaruppsats skulpterades år 1748 av bildhuggaren Olof Bruse och målades året därpå av den kände kyrkomålaren Hans Georg Schüffner från Åmål, som också har målat kyrkans predikstol.

 

Kyrkklockor i Stavnäs kyrka Ladda ner
00:00
Kyrkklockor i Stavnäs kyrka
Stavnäs sockenstuga

Stavnäs sockenstuga

Stavnäs sockenstuga ligger naturskönt vid Glafsfjordens strand. Här har du möjlighet att anordna kaffe till exempel i samband med dop, konfirmation, vigsel eller begravning.

Tre flickor ser förväntansfulla ut.

Barn och familj

Vi vill hälsa er och ert/era barn varmt välkomna till någon av våra olika grupper.

Musik och kultur

Här finns det plats för olika typer av musik. Här kan du utveckla ditt musikintresse genom att sjunga i kör eller gå på konsert.

Välkommen på våra gemenskapsträffar

Här får vi träffas och trivas.