Stavnäs kyrka

Stavnäs kyrka tillhör Stavnäs Högeruds församling och ligger cirka 20 kilometer sydväst om Arvika. Församlingen har drygt 1 100 församlingstillhöriga.

Stavnäs kyrka
Stavnäs kyrka invigdes den 29 oktober 1705. Beslut om att en ny kyrka skulle uppföras av sten i motsats till den gamla kyrkan, som var en träkyrka, hade fattats flera år tidigare.

 Krucifix och dopfunten är båda bevarade från den medeltida kyrkan. Krucifixet, som är skulpterat i trä, hör till de äldsta i Värmland och är ett inhemskt arbete från 1200-talets senare del. Dopfunten, av sandsten, är sannolikt några decennier äldre, det vill säga från 1200-talets förra del, eventuellt redan från tiden omkring 1200.

Kyrkans altaruppsats skulpterades år 1748 av bildhuggaren Olof Bruse och målades året därpå av den kände kyrkomålaren Hans Georg Schüffner från Åmål, som också har målat kyrkans predikstol.

 

Kyrkklockor i Stavnäs kyrka
00:00
Kyrkklockor i Stavnäs kyrka

Denna kalender visar gudstjänster och konserter som är i Stavnäs och Högeruds kyrkor. För övriga platser ex. Billingsudde och kyrkor i pastoratet läs här