Foto: Liv Bjurheden

Projekt som är på gång

på våra kyrkogårdar

 

  • Utöka Askgravplatser. 
  • Trädplantering enligt trädvårdsplanen
  • Säkring av gravvårdar
  • Noaks Ark 
  • Förstärkning av gångväg på Kvarter K på Arvika kyrkogård