Pilgrimspasset

När du går utmed pilgrimsleden Västra Värmland kan du samla stämplar i ditt pilgrimspass.

Det finns stämplar i postlådor försedda med pilgrimssymbolen på följande platser:   Lurö, Eskilsäters kyrka, Millesviks kyrka, Ölseruds kyrka, Botilsäters kyrka, By kyrka, Säffle kyrka, Kila kyrka, Gillberga kyrka, Gladiswall, Glava kyrka, Älgå kyrka, Torgeirs källa, Järnskogskyrka, Gamla kyrkplatsen Stommen, Skillingmarks kyrka, Klevene kyrkplats, Riksröset – Riksrøys 56

Du  sätter en stämpel i passet och skriver datum och år intill.

Du kan köpa pilgrimspasset här: Säffle pastorsexpedition, Arvika pastorsexpedition, Eda-Köla pastorsexpedition, Arvika turistbyrå, Biblioteket i Charlottenberg, Säffle turistinformation. Passet kostar 20 kronor

Passet, som är personligt, kan visas upp på Nidaros pilegrimsgård, alldeles intill Nidarosdomen i Trondheim. Har du vandrat de sista tio milen in till Trondheim och Nidarosdomen, kan du be om att få Olavsbrevet som bekräftelse på att du vandrat Pilgrimsleden. Du visar fram pilgrimspasset med stämpel och godkännanden som dokumentation. Olavsbrevet utdelas vid Nidaros pilegrimsgård som ligger alldeles intill Nidarosdomen. Du kan också ta emot Olavsbrevet om du cyklar de sista 20 milen in till Trondheim. (Om du tar Kustpilgrimsleden, är reglerna något annorlunda)

I de flesta lådorna finns också en gästbok. Använd den gärna som ett tecken på att du gått på pilgrimsleden!