Vill du ha gratis månadsblad hemskickat?

Nyhet Publicerad

För att få information om våra verksamheter, gudstjänster och konserter kan du gå till väga på många sätt.

Prenumerera på gratis månadsblad

Du kan välja mellan att få det skickat via mejl eller utskrivet och skickat per post till dig. Du kan anmäla dig via pastorsexpeditionen. Månadsbladet skickas ut i slutet av varje månad. Om du vill prenumerera på månadsblad är du välkommen att kontakta, Pastorsexpedition, Arvika pastorat, 0570-72 82 00 eller
arvika.pastorat@svenskakyrkan.se.

Saltaren

Saltaren delas ut gratis till alla hushåll som har postadress Arvika. Om du tillhör Svenska kyrkan i Arvika men har en annan postadress och inte får Saltaren får du gärna höra av dig så skickar vi den per post hem till dig.

Hemsidan

Regelbundet besöka hemsidan för uppdaterad information kring församlingarnas verksamhet, konsert och gudstjänstliv.

Kalendariet och månadsblad

Ta kalendariet och månadsbladet när du besöker någon kyrka eller församlingshem, där hittar du verksamheter, gudstjänster och konserter för kommande månader.

Ladda ner appen Kyrkguiden

Den finns på App Store (för Iphone) och på Google Play (för Android). Appen har gul bakgrund med vit kyrka som bild. Där hittar du hela kalendariet för Svenska kyrkan. Du kan välja att söka på den kyrka du vill se verksamheten i, söka på händelser nära den plats du befinner dig på, alternativt markera en eller flera kyrkor som ”favoriter” om du lätt vill komma åt dem på regelbunden basis.