Vattnet stiger i Glafsfjorden.

Nyhet Publicerad

Vattenståndet i Glafsfjorden är drygt en meter högre nu än normalt

Under måndags kvällen meddelade Räddningstjänsten att vattnet står över marknivån på många ställen i Arvika.

Under måndagen mättes vattennivån till +47 m.ö.h. Enligt SMHI:s prognoser kommer vattnet att stiga med ytterligare 13 centimeter för att nå sin kulmen under fredag.

Arvika pastorat har enligt gällande beredskapsplan tagit beslut om att tillfälligt stänga ner krematorieverksamheten 2019-12-13, på grund av höga vattennivåer. Krematorieverksamheten är åter i drift när vattenmassorna sjunkit undan. Kremationer kommer under tiden att ske vid krematoriet i Karlstad. Detta påverkar inte Korsets kapell i dagsläget.

Räddningstjänsten bjuder in berörda aktörer till dagliga möten där Arvika pastorat medverkar för att få den senaste uppdateringen kring vattenståndet.

Texten uppdateras kontinuerligt.
För mer information kontakta Anders Degertorp, kyrkogårdschef, 0570-72 82 42. 

översvämningskarta