Foto: Arvika pastorat

Kyrkogårdsmurar renoveras

Nyhet Publicerad

Arvika pastorat återställer den kulturhistoriska miljön vid Arvika västra kyrkogård.

Nu genomför Arvika pastorat en rad åtgärder för att återställa kulturhistorisk miljö vid pastoratets kyrkogårdar. PÅrojektet startar med muren vid Mikaelikyrkan. Arbetena kommer att påverka tillgängligheten under tiden projektet pågår.

Projektets olika delar
Renoveringen innehåller olika delar. Dels handlar det om muren i sig men också att samtliga grindar av smide kommer att renoveras och sedan hängas tillbaka under våren 2020. Arbetet med återställning av markarbeten är redan påbörjad.

Arbetet är ett första steg i renoveringsarbetet av alla kyrkogårdsmurar i Arvika pastorat.

Planerad start av renovering mur är framflyttad till v. 40. Projektet är ett samarbete med Bäckmans Stenhuggeri AB samt Antikvarietjänst Eld & Forsberg AB.

Mer information
anders.degertorp@svenskakyrkan.se, kyrkogårdschef, 0570-728242

Foto: Arvika pastorat