Foto: Lollo

Kyrkan i en tid av förändring

Nyhet Publicerad

Så som samhället såg ut för 20 år sedan, gör det inte idag, församlingarna har fortfarande samma uppdrag och syfte, men förutsättningarna förändras. Därför måste vi fatta kloka beslut idag, för att kunna fortsätta utvecklas och växa som kyrka, och vara en god kraft i samhället och verka för en bättre värld.

- Just nu har vi i Arvika pastorat ett ganska gott ekonomiskt läge. Men klyftan mellan inkomster och utgifter kommer att öka. Om fem år beräknas skillnaden uppgå till ca 10 miljoner, därför är det både bra, men också viktigt att göra förändringar nu säger kyrkoherde Charlotte Mackenrott.

Läget är lika för hela Svenska kyrkan. Färre tillhöriga medför minskade inkomster vilket gör det svårt att klara dagens kostnader både för byggnader, personal och verksamhet. När samhället förändras, söker sig fler till kyrkan. Förväntningar på kyrkan som ett stöd i samhället och till enskilda blir då större. Svenska kyrkan i Arvika vill utvecklas och växa samtidigt som det ekominska utrymmet minskar. Vi vill ha fokus på utveckling, relevans och våra grunduppgifter.

Tack vare att så många i Arvika tillhör Svenska kyrkan idag, hoppas vi att kyrkorna kan vara kvar. Det betyder att kyrkotillhörigheten behöver vara minst 70 %. Däremot behöver vi redan idag se över alla våra fastigheter och byggnader. Arvika pastorat har tillsatt en fastighetsgrupp som efter bred dialog ska ta fram underlag för vidare beslut i kyrkofullmäktige om försäljning eller förändring.

Församlingarna är viktiga! Där firas gudstjänster, dop, vigslar och begravningar. Besök, samtal, lunchträffar och grupper både för barn och vuxna. Konfirmander, livsfrågegrupper och internationellt arbete och mycket mer. Arvika pastorat består idag av nio församlingar och flera är små församlingar. Församlingarna kan bli starkare om de samverkar med varandra/andra församlingar. Det är viktigt med närhets- och relations princip i allt utvecklingsarbete.

I pastoratets församlingsinstruktion ett prioriterat område ideella medarbetare tillsammans med Samverkan och Barn och unga

Ideella medarbetare är viktiga för att kyrkan ska kunna växa. De ideella tillför kompetens och erfarenhet samt berikar och hjälper till att utveckla kyrkan. Kyrkan har redan idag många ideella, framförallt många unga ledare som gör ett jättejobb. Vi är tacksamma över alla våra ideella medarbetare men vi behöver bli fler.

Svenska kyrkan i Arvika vill dessutom utveckla ett större samarbete med olika organisationer i samhället. Alla goda krafter som samverkar är viktiga.