Kulturvård i digital form

Nyhet Publicerad

Att lyfta fram och synliggöra levnadshistorier som ligger begravda på våra kyrkogårdar är en kulturhistoriskt värdefull gärning.

Kyrkogårdsvandring

Kyrkogårdsvandring

Kyrkogårdsvandring.se är en webbplats där två världar möts, en vandring fylld av minnen och ett gemensamt kulturarv i en ny digital värld

Du kan även scanna QR koden vid graven och gör en tidsresa tillbaka.