Gravstenssäkerhet

Nyhet Publicerad Ändrad

På alla pastoratets kyrkogårdar.

Kyrkogården ska vara en säker plats för alla att vistas på. Det är inte ovanligt att gravstenar släpper i gjutning eller dubbning och därigenom blir instabila.  Arvika Pastorat bedriver ett pågående projekt med att besiktiga gravstenar för att se till att det inte finns någon risk att de välter.

 Säkerheten, ett delat ansvar
Gravstenen är en privat egendom och därmed ansvarar gravrättsinnehavaren för säkerheten av gravstenen. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljön och säkerheten för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Det innebär att det är kyrkogårdsförvaltningens ansvar att kontrollera att gravstenarna är säkra medan det är gravrättsinnehavarens ansvar att bekosta en säker gravstensmontering.

 Kontroll av gravstenar
Vid kontroll ska gravstenen uppfylla Centrala gravvårdskommitèns krav. Kraven innebär att stenen ska stå emot en tryckbelastning på 35 kg samt ha två styck rostfria dubb som förankrar gravstenen med eventuell sockel. Brister stenen i säkerhetskraven lägger kyrkogårdsförvaltningen ner den. Gravrättsinnehavaren kontaktas via brev där denne uppmanas att åtgärda gravstenen.

 Åtgärdande av Gravsten
Gravrättsinnehavaren har rätt att anlita vem denne vill för att åtgärda sin gravsten. Efter att stenen är åtgärdad ska kyrkogårdsförvaltningen kontaktas så att gravstenen kan kontrolleras på nytt.

 Gröna skyltar
Om det saknas uppgift på anhöriga till gravar sätts det ut gröna skyltar, i hopp om att det ska dyka upp någon anhörig.  Det görs under minst 2 år, om det ej dykt upp någon då,  återgår gravrätten till Arvika pastorat.

Vi hoppas att våra kyrkogårdar ska fortsätta vara en säker och rofylld plats!
Kyrkogårdsförvaltningen