Tända ljus som stuckits ner i sanden i en stor ljusbärare.
Foto: Johannes Frandsen

 Bön för Ukraina och världen

Nyhet Publicerad

Vi ber för situationen och människorna i Ukraina i alla våra gudstjänster på söndag. Präst och diakon finns för samtal efter gudstjänsten.

Gud, i denna svåra stund kommer vi inför dig med vår oro, rädsla, besvikelse och ilska över den ondska som nu drabbat Ukraina. För än en gång har vi blivit påminda om hur bräcklig freden i världen kan vara. Låt inte våra hjärtan bli fyllda av hat, rädsla och misstro mot andra, utan fyll oss med omsorg om våra medmänniskor och hjälp oss att möta de som behöver oss.

Vi ber för Ukraina, alla byar, städer, familjer och människor som finns där. Vandra med dem i det mörker som drabbat dem.

Vi ber för de som tvingas ta till vapen mot sin vilja, för alla de som redan har och kommer att förlora nära och kära i ett meningslöst krig.

Vi ber för de barn och unga som nu drabbas hårt av krigets fasor. Låt dem inte förlora livsmodet, håll din hand över dem och var med dem i deras utsatthet.

Vi ber för världens ledare, att de blir frimodiga i att fatta kloka beslut som leder till frid och fred i vår värld. Ge dem mod och blick att se till det bästa för alla jordens folk och din skapelse. Ge kraft och uthållighet till alla de som arbetar för fred.

Vi ber för världen, Europa, Sverige och våra bygder i och runt Arvika. Hjälp oss att inte göra skillnad på människor, hindra oss från att bygga murar mellan människor, folk och nationer.

Gud, var med oss alla i denna stund när ondskan visar sig i vår närhet. Amen.

Kim Sanfridsson, präst i Arvika pastorat