Ny kyrkogård

Ny kyrkogård har anor från 1200-talet då Ny kyrka står omtalad i Håkan Håkanssons saga som är daterad 1225.

Begravningsplatsen har rektangulär form med plan markyta som omges av en kyrkogårdsmur. I norr avgränsar Nysockensjön kyrkogården.

Kyrkogården är delad i två. Den äldre del norr om infartsvägen till kyrkan och den senare och nyaste delen på södra sidan om vägen. Kyrkogården har varit utbyggd vid flera tillfällen och den nyare delen är från 1980-talet. Ny kyrkogård fick sin minneslund anlagd år 2000.

På kyrkogården finns kistgravar, urngravar och minneslund.