Ny kyrka
Foto: David Fryxelius

Ny kyrka

Med cirka 600 församlingstillhöriga ligger Ny församling med Ny kyrka 20 kilometer nordväst om Arvika

 Ny kyrka ligger vackert belägen vid Nysockensjöns strand.

Den nuvarande kyrkan i Ny byggdes åren 1887-1889 ett kort stycke öster om kyrkogården. Efter arkitekt Agi Lindegrens ritningar uppfördes den nya kyrkan i nygotisk stil i rött tegel. Med sitt rektangulära långhus, branta skiffertak och kyrktorn i väster med hög spira, har kyrkan en framträdande placering på kyrkudden som sticker u i Nysockensjön. Invigningen ägde rum söndagen den 20 juli 1890.

Den tidigare kyrkan var av trä och hade sin plats inne på kyrkogården. Dess läge markeras numera av en hög minnessten, uppsatt 1896. Texten berättar att här stod den gamla träkyrkan, av okänd ålder, fram tills den revs 1889

Kyrkklockor i Ny kyrka
00:00
Kyrkklockor i Ny kyrka