Foto: Maud Forsberg

Mangskogs kyrkogård

Mangskog kyrkogård lär ha tagits i bruk redan 1706 även om kyrkan inte började användas förrän 1707.

Kyrkogården ligger på plan mark och har en rektangulär form som sträcker sig i öst-västlig riktning. Den präglas av det omgivande skogs- och jordbrukslandskapet, samt av utsikten mot sjön Mangen.

Den nuvarande kyrkogården utvidgades i början av 1900-talet och har därefter genomgått en renovering på 1950-talet.

Idag präglas begravningsplatsen av öppna gräsytor med rumsbildande häckar. Dessa rumsbildade häckar är betydelsefulla för kyrkogårdens struktur och karaktär.

På kyrkogården finns kistgravar, urngravar, askgravplats och minneslund.