Mangskogs kyrka
Foto: Maud Forsberg

Mangskogs kyrka

Mangskogs församling med Mangskogs kyrka ligger 20 kilometer nordöst om Arvika och har cirka 500 församlingstillhöriga.

Mangskogs kyrka stod färdig 1813. Den ersatte en mindre träkyrka från 1700-talets början.

Den gamla kyrkan låg ca 1,5 km söder om den nuvarande kyrkplatsen. Vid en arkeologisk undersökning blottlades grunderna till en liten träkyrka. Under 1700-talets senare del växte församlingen och träkyrkan blev otillräcklig. 1805 stadfästes ritningarna till en ny kyrka av Kunglig Maj:t och ett par år senare påbörjades byggnadsarbetet.

Mangskogs kyrka, framförallt dess planform och exteriör, är typisk för kyrkobyggandet vid 1800-talets början. Kyrkan består av rektangulärt långhus, utbyggd sakristia i öster och torn i väster. Murarna är vitputsade såväl ut- som invändigt och genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. Tornet kröns av huv och lanternin. 

Kyrkans interiör har genomgått flera restaureringar under vårt sekel, då inredningen successivt förändrats och förnyats. Kyrkans altaruppsats är ett verk av den i Värmland flitigt anlitade bildhuggaren Isac Schullström. Uppsatsen inköptes till kyrkan 1757 och har en korsfästelsescen som centralmotiv.

När den nya kyrkan invigdes 1816 hade man byggt samman altaret med predikstolen till en så kallad altarpredikstol. Det var ett sätt att ge predikan en mer framskjuten plats i gudstjänsten. Den nuvarande predikstolen tillkom vid en restaurering 1916.

Sockenstugan i Mangskog

Mangskogs sockenstuga

Intill Mangskogs kyrka ligger sockenstugan och är mötesplats för många verksamheter.

Kyrkklockor i Manskogs kyrka Ladda ner
00:00
Kyrkklockor i Manskogs kyrka
Tre flickor ser förväntansfulla ut.

Barn och familj

Vi vill hälsa er och ert/era barn varmt välkomna till någon av våra olika grupper.

En gosskör i röda kåpor sjunger i en fullsatt Uppsala domkyrka. Två suddiga huvuden i förgrunden.

Musik och kultur

Här finns det plats för olika typer av musik. Här kan du utveckla ditt musikintresse genom att sjunga i kör eller gå på konsert.

Ledig under dagen?

Välkommen till våra gemenskapsträffar. Här får vi träffas och trivas.