Askgravplats på Arvika kyrkogård
Foto: Hans Gustafsson

Kyrkogårdspersonal i Arvika pastorat