En blandad kyrkokör i matchande blå färger sjunger i Uppsala domkyrka.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Körer i Arvika pastorat

Musiken är en högst tongivande verksamhet. Välkommen till någon utav våra körer du med!

Kom, sjung och ha roligt! Har du sjungit länge eller har du alltid längtat efter att få börja? Det viktiga är att du vill sjunga tillsammans med andra, oavsett om du prövat det tidigare eller ej.

Nästan 90 000 personer sjunger i någon av Svenska kyrkans över 5 000 körer spridda över hela Sverige. Körer finns på alla nivåer – för dig som har erfarenhet sedan tidigare och för dig som gillar att sjunga hemma. Du har möjlighet att få utveckla din sångröst, uppträda och vara en del av gemenskapen som det innebär att sjunga i kör.

Att sjunga får dig att må bättre
Du blir gladare, förutom att det är roligt att sjunga så frisätts dessutom må-bra-hormonet dopamin och oxytocin som gör oss lugnare. Både blodtrycket och vilopulsen tenderar att sjunka när du sjunger och speciellt när du sjunger i grupp. När du sjunger så lär du dig använda din magmuskulatur och det är samma muskler som du använder för att andas. En ökad medvetenheten kan räcka för att du ska få en lugnare och djupare andning. Att sjunga kan göra att du får en starkare känsla av närvaro. Det gör det möjligt för dig att vara i nuet, något som vi ofta glömmer bort i den stressiga vardagen.

Välkommen till vår gemenskap du också! 

Kontakta respektive körledre för information om startdatum och ev. anmälan. 

Brunskog - Tallåskyrkan, Edane
* Ekumenisk Barnkör för åk 1-6, torsdagar 15.00-16.15, 
Kontaktperson: Katja Handzic, 0570-72 82 94

Brunskogs församlingshem
* Brunskogs kyrkokör: Kyrkokören är en fyrstämmig, 
blandad kör som övar torsdagar 19:15-20:45
* Viljorna och grabbarna övar torsdagar 17:30-19:00.
Kontakt: Brunskogs församling, 0570-72 82 00

Glava församlingshem
* Församlingskören i Älgå-Glava: Älgå och Glava kyrkokör blir en kör. Vi kommer att öva på onsdagar 18:30, höstterminen i Älgå församlingshem och vårterminen i Glava församlingshem. 
Kontaktperson: Annika Lindahl, 0570-72 82 62

Gunnarskogs sockenstuga
* Gunnarskogs kyrkokör: Kyrkokören är en blandad kör. Kören välkomnar nya medlemmar. ”Notkunnande” är inget krav. Kören övar onsdagar 19:00-21:00.
* Sångfåglarna. Sångfåglarna är en barnkör för åk 3-6. 
Kontakt: Gunnarskogs församling, 0570-72 82 00

Mangskogs sockenstuga
* NonStop: sång, lek och pyssel (åk1-6) som träffas
torsdagar 17.30-19.00. 
* Mangskogs Ungdomskör: för dig som går på högstadiet. 
* Mangskogs kyrkokör. Mangskogs kyrkokör är en blandad kör som övar torsdagar 19:00-21:00. 
Kontaktperson: Anna Tunström, 0570-72 82 83.

Mikaeligården
 * Takt och ton: Takt och ton är en grupp för musikälskare, för och med människor med funktionshinder/variationer.  Har man ett funktionshinder och behöver extra personligt stöd, vill vi att man har med sig sin vanliga personliga assistent eller en familjemedlem. Vi sjunger en timme, fikar enda kravet är att man gillar musiken och samvaron. Takt och ton övar onsdagar 15:30-16:30 .
Kontaktperson: Karin Birgersson, 0570-72 82 64.

* Tonkraft: Tonkraft är blandad kör som övar tisdagar 18:30-20:30. 
Kontaktperson: Karin Birgersson, 0570-72 82 64.

Stavnäs sockenstuga
* Stavnäs-Högeruds kyrkokör: Kyrkokören är en blandad kör som övar onsdagar 19:00-21:00. 
* Stavnäs-Högeruds barnkör: Barnkören består av två grupper, en lågstadiekör och en mellanstadiekör. Båda övar i Klässbols skola under skoltid.
Kontaktperson: Anna Tunström, 0570-72 82 83

Trefaldighetskyrkans församlingshem
* Oratoriekören: Oratoriekören är blandad kör som framför verk ur oratorierepertoaren för kör och orkester två gånger per år. Kören övar vissa söndagar. 
Kontaktperson: Åke Skommar, 0570-72 82 60.

*SingOut: SingOut är en fyrstämmig kör som bland annat sjunger gospel, pop och folkmusik. Kören övar söndagar 18:00-19:30.
Kontakt: Karin Andersson, 070-238 18 1

* Trefaldighetskören: Trefaldighetskören är en blandad kör som övar torsdagar 19:00-21:00. 
Kontaktperson: Åke Skommar, 0570-72 82 60.

* Voice. Voices är en kör för de som gillar lite poppigare repertoar! Ålder från 15 år. Voices övar torsdagar 17.30-18.45. 
Kontaktperson: Karin Birgersson, 05270-72 82 64.

Ny församlingshem
* Nysockenkören. Nysockenkören är en blandad kör som sjunger klassisk, sakral körmusik, visor och folkmusik. Kören övar onsdagar 19:00-20:30. 
Kontakt: Karin Andersson, 070-238 18 15

Älgå församlingshem
* Församlingskören i Älgå-Glava. Älgå och Glava kyrkokör blir en kör. Vi kommer att öva på onsdagar 18:30, höstterminen i Älgå församlingshem och vårterminen i Glava församlingshem. 
Kontaktperson: Annika Lindahl, 0570-72 82 62