Närbild på taggtråd.
Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du är missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling i Sverige.

Integritetsskyddsmyndigheten har dock ingen skyldighet att inleda tillsyn på grund av ett inskickat klagomål, och de agerar inte heller ombud för privatpersoner i enskilda tvister.

Hur ska ett klagomål se ut?

Det finns inga speciella regler för hur ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten ska se ut. Det bör dock vara skriftligt och innehålla följande information:

  • Vem eller vilka ditt klagomål riktar sig mot.
  • Vad du är missnöjd med. Ju mer konkret du kan vara på denna punkt, desto bättre.
  • Vad som hänt och när det hände.
  • Eventuella kopior, bilder eller utskrifter som visar vad det är du klagar på.

Ditt klagomål blir en allmän handling hos Integritetsskyddsmyndigheten, vilket innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av det, såvida inte uppgifterna i klagomålet är skyddade av sekretess. Om du vill vara anonym är det därför lämpligt att du skickar in ditt klagomål med vanlig post och utan att ange dina personuppgifter.

Kontakt

Hör av dig till oss om du har några frågor.
Kim Sanfridsson, 0570-72 82 19 eller arvika.pastorat@svenskakyrkan.se