Högeruds kyrka

Högeruds kyrka till hör Stavnäs Högeruds församling. Församlingen ligger cirka 20 kilometer sydväst om Arvika och har drygt 1 100 församlingstillhöriga.

Högeruds kyrka
På 1850-talet nådde dåvarande Högeruds församling sitt hittills högsta befolkningstal - knappt 1 000 personer. Den gamla träkyrkan från 1600-talet började kännas för liten, så man bestämde att riva och ersätta den med en ny kyrka i sten. Kyrkan byggdes på en plats cirka 300 meter från den gamla och invigdes den 20 oktober 1867.

 90 år senare, 1956-1957, skedde en genomgripande renovering. Då byggdes kyrkans nuvarande innertak av trä ovanpå det tidigare putsade takvalvet. Korfönstren togs bort och ersattes av den gamla kyrkans altaruppsats. Även predikstolen byttes ut mot den gamla. Både altaruppsatsen och predikstolen är tillverkade av bildhuggaren Isak Schullström år 1740.

Högeruds sockenstuga

Sockenstugan ligger intill kyrkogårdsmuren vid Högeruds kyrka.

Kyrkklockor i Högeruds kyrka Ladda ner
00:00
Kyrkklockor i Högeruds kyrka
Tre flickor ser förväntansfulla ut.

Barn och familj

Vi vill hälsa er och ert/era barn varmt välkomna till någon av våra olika grupper.

En gosskör i röda kåpor sjunger i en fullsatt Uppsala domkyrka. Två suddiga huvuden i förgrunden.

Musik och kultur

Här finns det plats för olika typer av musik. Här kan du utveckla ditt musikintresse genom att sjunga i kör eller gå på konsert.

Ledig under dagen?

Välkommen till våra gemenskapsträffar. Här får vi träffas och trivas.