Foto: Maud Forsberg

Högeruds kyrkogård

Högerud kyrkogård invigdes 1870 efter att den kyrkan byggdes 1867. Kyrkogården ligger på en skogsklädd höjd och är i det närmaste kvadratisk med kyrkan i mitten. Markytan är plant anlagd med en öppen karaktär. Den gamla kyrkogården ligger ca 300 m nordost om nuvarande kyrkogård.

Kyrkogårdsmuren stod klar fyra år senare. En genomgripande renovering av kyrkogården gjordes 1952 då gruset på gravarna, samtliga häckar och de flesta gravramar och järnstaketen togs bort.

På kyrkogården finns kistgravar och urngravar.